English version

Український Центр Ядерних Даних (УКРЦЯД) було засновано у 1996 році як підрозділ Відділу нейтронної фізики в Інституті ядерних досліджень Національної Академії Наук України, м. Київ, Україна. Починаючи з 1998 року УКРЦЯД входить до мережі Центрів ядерних даних, що працють під егідою МАГАТЕ.


    Головні напрямки діяльності УКРЦЯД

  • Інформаційна підтримка запитів на ядерні дані
  • Компіляція експериментальних даних, отриманих українськими вченими, представлення їх у форматі EXFOR для включення до світового банку експериментальних даних CSISRS/EXFOR
  • Надання послуг в отриманні ядерних даних користувачам в Україні
  • Допомога в підготовці багатогрупових бібліотек для потреб ядерних технологій в Україні
  • Розповсюдження комп"ютерних програм для фундаментальних і прикладних розрахунків

Місцезнаходження

Як потрапити до нашого Інституту та Центру

Бази даних

Деякі вибрані бібліотеки експериментальних та оцінених ядерних даних

Програми

Комп'ютерні програми для роботи з ядерними даними

Новини та повідомлення

Інформація про поточні наради, семінари, конференції та інформаційні бюлетні основних Центрів

Публікації

Поточні публікації та доповіді, підготовлені в нашому Центрі та ВНФ

Інші сайти

Адреси основних Центрів та інші корисні адреси

Контактна адреса:

Грицай Олена Олександрівна
Український центр ядерних даних, Інститут ядерних досліджень НАН України
Проспект Науки, 47, Київ, Україна, 03680. Тел.: +380 99 622 7484, +380 67 932 7005 Факс: 380 44 525 4463

E-mail: ogritzay@kinr.kiev.ua